Disclaimer

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en diensten van BV Van Wemmel & De Cat (hierna “wij”, “ons” genoemd).

Wij hechten enorm veel belang aan de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website. Met deze reden gaan wij uw gegevens alleen verwerken op een manier die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR).

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

Wij verzamelen gegevens om efficiënt te kunnen werken en u de beste ervaringen met onze producten en diensten te kunnen bieden. U geeft een aantal van deze gegevens (optioneel) rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld wanneer u een account aanmaakt op onze website, u meer info aanvraagt via de website, u een bemiddelingsopdracht aangaat met ons kantoor, u zich kandidaat stelt voor een pand, u reageert op een openstaande vacature,…

Gegevens die wij verzamelen via de website:
Contactgegevens: Naam, adresgegevens, email, telefoonnummer

Gegevens die wij verzamelen bij persoonlijke contacten:
(bvb, met als doel een huurcontract op te stellen, bemiddelingsopdrachten uit te voeren, etc)
Contactgegevens: Naam, adresgegevens, email, telefoonnummer, rijksregisternummer (in geval van rechtspersoon ook BTW-nummer, activiteitensector,…)
Algemene gegevens: Werkgever, loonfiches, burgerlijke stand, aantal kinderen en hun leeftijd, reden van verhuis, kadastrale gegevens van het onroerende goed, …

WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ DEZE PERSOONSGEGEVENS?

De persoonlijke informatie die u ons verstrekt, kan worden gebruikt om onze relatie met u te beheren, een (huur)contract op te stellen, het beheer van het onroerend goed correct uit te kunnen voeren, of om de website en aan u gerelateerde diensten aan te passen of te verbeteren. Verder verwerken we uw gegevens ook om uw aankopen correct af te handelen.
We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, u promotiemateriaal of mededelingen te sturen met betrekking tot diensten die door ons worden geleverd, informatieve nieuwsbrieven met tips en eventuele wetgeving en waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn.
U kunt op elk moment verzoeken dat we stoppen met het sturen van communicatie, e-mails of andere correspondentie. Dit kan zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder e-mailbericht of op eenvoudig door contact op te nemen met het kantoor via e-mail (info@vanwemmeldecat.be) of telefonisch 052/340931.

EEN OVERZICHT VAN ONZE VERWERKINGSACTIVITEITEN:

  • Account op de website beheren
  • Organiseren van plaats bezoeken
  • Opmaken van (huur)contracten, (huur)waarborgen..
  • Afhandelen van je aankopen via de website
  • Klachten afhandelen
  • Reageren op sollicitaties

HOE LANG HOUDEN WIJ PERSOONSGEGEVENS BIJ?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wat strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren die in deze privacyverklaring worden uiteengezet.

OVERDRACHT VAN GEGEVENS AAN DERDEN

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen. Wel worden uw gegevens bewaard in een databank beheerd door Omnicasa Software Solutions bvba, Louisalaan 523 in 1050 Elsene.

De gegevens die u ons verstrekt in het kader van uw sollicitatie, worden in geen enkel geval aan derden overgedragen.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKEN EN VERWERKERS

Uw gegevens kunnen door alle medewerkers van ons kantoor verwerkt worden in het kader van het uitvoeren van hun taken. De verantwoordelijkheid van de verwerking valt ten laste van de statutair aangeduide zaakvoerders van het bedrijf

VEILIGHEID VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving.