Richtlijnen Covid-19

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

BELANGRIJKE RICHTLIJNEN COVID-19

Richtlijnen voor bezoeken aan woningen

De hierna vermelde regels zijn van toepassing voor alle type van bezoeken aan woningen, al dan niet in aanwezigheid van derden zoals potentiële kopers en huurders. Meer bepaald: intakegesprekken, schattingen, bezoeken door leveranciers (keurders, fotograaf, …), plaatsbeschrijvingen en zo meer.

VOOR DE KANDIDAAT-KOPERS / -HUURDERS

- Voorafgaand aan het bezoek heeft de makelaar met u de regels waarbinnen het bezoek kan plaatsvinden besproken en u de nodige richtlijnen overhandigd (checklist en/of informatievideo). 
- Bij aanvang van het bezoek zal de makelaar met u nogmaals de regels waarbinnen het bezoek kan plaatsvinden overlopen. Zo nodig worden deze regels door u ter plaatse afgetekend voor akkoord. 
- Let er zelf op dat ten allen tijde de social distancing toegepast wordt. 
- Er worden geen handen geschud. 
- Beperk de duurtijd van het bezoek en neem eventueel na het bezoek (telefonisch) contact op met de makelaar voor verdere bespreking. 
- Ga nooit zonder afspraak op plaatsbezoek of kantoorbezoek. 
- Breng indien mogelijk je eigen mondmasker mee en draag dit gedurende het volledige bezoek. 
- Respecteer het tijdslot dat de makelaar voorstelde. Kom niet te laat en hou het bezoek kort en bondig. 
- Het aantal bezoekers wordt beperkt tot maximaal 2 consumenten (indien de overheidsmaatregelen dienaangaande in de toekomst zouden versoepelen, kan dit verder aangepast worden). Raak tijdens bezichtigingen geen deuren of voorwerpen aan, de makelaar opent alle deuren, ramen en/of kasten. 
- Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging van de lichaamstemperatuur, … en zeg afspraken af. De makelaar maakt graag een afspraak op een later moment. 
- Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft en/of benauwdheidsklachten en zeg afspraken af. 
- Volg altijd de aanwijzingen van de makelaar.

VOOR DE PROFESSIONAL

Voorafgaand aan het bezoek

- Organiseer vooraf telefonisch, via videochat of email een overleg met de eigenaars, de bewoners, kandidaat-kopers en/of -huurders, waarin de gezondheidsregels van het fysieke plaatsbezoek worden besproken.
- Deel met kandidaat-kopers en/of -huurders zoveel mogelijk informatie mbt het pand via digitale weg (foto’s, omschrijving, attesten, … ). Bespreek de specifieke kenmerken van het pand telefonisch zodat het bezoek zo kort mogelijk gehouden kan worden.
- Opteer waar mogelijk voor een virtuele rondleiding alvorens het pand te bezoeken.
- Mail voorafgaande aan het bezoek de veiligheidsvoorschriften en de informatievideo van het BIV door. Wijs de bewoners en/of bezoekers specifiek op de verplichting dat zij zélf in een eigen mondmasker dienen te voorzien.
- Werk zoveel mogelijk op afspraak! Zorg voor voldoende tijd tussen 2 afspraken.

Bij het bezoek

- Vraag de betrokken bezoekers buiten of in de wagen te blijven wachten tot de vastgoedmakelaar het teken geeft dat ze de woning mogen benaderen.
- Herhaal nogmaals de veiligheidsvoorschriften en vraag hun bevestiging dat ze deze zullen naleven.
- Controleer de omgeving voor de start van het bezoek en vergewis u dat het bezoek kan plaatsvinden binnen veilige omstandigheden.
- Geef bij een plaatsbezoek zelf het goede voorbeeld door steeds een mondmasker te dragen, evenals beschermende handschoenen. Streef ernaar dat bezoekers ook een mondmasker dragen. Zorg voor reservemateriaal voor het geval bezoekers dit niet bij hebben. Breek het bezoek ook zo nodig af.
- Beperk het bezoek tot maximaal 2 consumenten, (indien de overheidsmaatregelen dienaangaande in de toekomst verder zouden versoepelen, kan dit verder aangepast worden), en vergewis u ervan dat er verder niemand in huis is. Indien de bewoner om een bepaalde reden onmogelijk het huis kan verlaten (bvb bejaarde persoon die slecht te been is), waak er dan over dat de regels van social distancing (minstens 1,5m afstand) ten volle worden gerespecteerd. Vraag de bewoners bij voorkeur om in de tuin, dan wel in één bepaalde ruimte te blijven tijdens het bezoek. Zorg dat personen elkaar niet kruisen.
- Open zelf de deuren voor personen en reinig na elk bezoek de deurklinken en/of andere voorwerpen die je hebt aangeraakt (kastdeuren, trapleuningen, zoldertrap,…) Voorzie hiervoor de nodige reinigingsdoekjes of ontsmettingsalcohol
- Meterstanden worden door de makelaar of vastgoedprofessional in het bijzijn van de huurder/koper opgenomen, met inachtneming van 1,5 meter afstand. In geval van een krappe ruimte vraag dan dat de andere personen de meterstanden die u noteerde na u nakijken op correctheid. 19
- Overhandig zo min mogelijk documenten aan de bezoekers. Stuur deze vooraf of na het bezoek door. Indien er toch documenten ter plaatse worden afgegeven, doe dit dan steeds met handschoenen aan. Indien er formulieren en/of overeenkomsten ondertekend moeten worden, doe dit bij voorkeur digitaal. Kies altijd voor een digitale oplossing, waar mogelijk.

VOOR BEWONERS

- Voorafgaand aan het bezoek heeft de makelaar met jou de regels waarbinnen het bezoek kan plaatsvinden besproken en u de nodige richtlijnen overhandigd (checklist en/of informatievideo).
- Bij aanvang van het bezoek zal de makelaar met jou nogmaals de regels waarbinnen het bezoek kan plaatsvinden overlopen. Zo nodig worden deze regels door u ter plaatse afgetekend voor akkoord.
- Er worden geen handen geschud.
- Maak de woning vrij tijdens het bezoek. Indien dit niet mogelijk is (bv. omdat u als bewoner slecht te been bent), let er zelf op dat ten allen tijde de social distancing toegepast wordt. Blijf in dat geval tijdens het bezoek bij voorkeur in de tuin, dan wel zoveel mogelijk in dezelfde ruimte.
- Andere personen (zoals de fotograaf of plaatsbeschrijver) die de woning dienen te bezoeken in het kader van hun opdracht, worden begeleid door maximaal 1 extra persoon. 20
- Zeg de afspraak met de makelaar of professional af als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging van de lichaamstemperatuur.
- Zeg de afspraak met de makelaar of professional af als iemand in jouw huis koorts heeft en/of benauwdheidsklachten.
- Volg altijd de aanwijzingen van de makelaar.

Datum: 04/05/2020
Bron: https://mcusercontent.com/2b1067facf9c5175f4f8ecdbe/files/07cd16f1-fc1a-425b-8928-1f5ad977f344/SF323_Covid_19_NL.pdf

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.