Landmeetkunde

Opmeten van uw onroerend goed voor het aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen

Het in kaart brengen van ligging, vorm en grootte van uw perceel door nauwkeurige grensbepalingen

Advies bij het verkavelen van uw grond en de vergunningsaanvraag

Plaatsbeschrijving bij aanvang of afloop van werken

Bepalen van de toekomstmogelijkheden van uw onroerend goed

De muurovername van een gemeen te maken scheidingsmuur met correct prijsadvies

Opdelen van uw perceel met het oog op latere verkoop

Uitzetten van een nieuw gebouw zodat dit conform de bouwaanvraag staat